Reezling TH (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2017

Reg no

04173030

Stb no

Color

skimmel

Chip number

752098100849062

UELN

752004041703030

Foreign number

Owner

By Jolinn AB

Breeder

Christian Hansson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex