Kaliber

Gender

Stallion

Born year

1974-2000

Reg no

Stb no

574

Color

svart

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Brita-Stina Eriksson

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1977
Height 165 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1993)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex