De Niro

Gender

Stallion

Born year

1993

Reg no

Stb no

95060

Color

svart

Chip number

UELN

Foreign number

310590093

Owner

Breeder

Brigitte Pahl

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1997
Height 170 cm Breeding class IN

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2013)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex