Donnerhall

Gender

Stallion

Born year

1981

Reg no

Stb no

95034

Color

Chip number

UELN

Foreign number

DE333330887081

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1993
Breeding class IN

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex