Hansson WL (SWB)

Gender

Gelding

Born year

2008

Reg no

04083092

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100430210

UELN

752004040803092

Foreign number

Owner

Walltorp Lantbruks AB

Breeder

Walltorp Lantbruks AB

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex