Voltaire

Gender

Stallion

Born year

1979

Reg no

Stb no

95025

Color

Chip number

UELN

Foreign number

310165679; 356 Stb

Owner

Nils-Gunnar Hansson

Breeder

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1991
Height 163 cm Breeding class IN

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex