Robin Z

Gender

Stallion

Born year

1983-2008

Reg no

04838007

Stb no

723

Color

brun

Chip number

UELN

276331316555083

Foreign number

DE331316555083

Owner

Breeder

Leon Melchior

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Achievement rate:
Achievment rate is based on the horse’s own competition results.
Quality grading:

1986
Height 167 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1995)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex