Ultimate xx

Gender

Stallion

Born year

1941

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

DE 306 064002541

Owner

Breeder

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex