Irco Marco

Gender

Stallion

Born year

1971-2001

Reg no

Stb no

662

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Konsortiet KIM-SHAF c/o Monell

Breeder

J.M. Bijen

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1979
Height 162 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1992)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex