D-Niro (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

1999

Reg no

04991885

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

752004049901885

Foreign number

Owner

Maria Sjöblom Lisslö Ridcenter

Breeder

Christina Almström

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex