Astronaut

Gender

Stallion

Born year

1964

Reg no

Stb no

441

Color

skimmel

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1967
Height 159 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (1980)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex