Alitalia (SWB)

Gender

Mare

Born year

1986

Reg no

04862261

Stb no

18708

Color

brun

Chip number

UELN

752004048602261

Foreign number

Owner

Sisse Sejrbo och Anders Jönsson

Breeder

Curt Månsson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1990
Height 163 cm Breeding class B

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex