Varolio

Gender

Stallion

Born year

1942-1965

Reg no

Stb no

263

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Einar Johansson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1945
Height 161 cm Breeding class B

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex