Line

Martina

Martina
11143
Dawson
442
Drabant
315
Daga (35)
6470
Markatta
6812
Markant
384
Ulla
5574

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 158 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Martina
11143
Dawson
442
Drabant
315
Kokard
135
Humanist
Miss G.
2117
Tomona (9)
4268
Pergamon
197
Torna (9)
Daga (35)
6470
Dragos
316
Taktik
235
Ulla (39)
3492
Ullmi (35)
5816
Mistral xx
Ulla (35)
3258
Markatta
6812
Markant
384
Volfram
274
Onkel
182
Fama (1)
3115
Novaja (41)
5323
Novarro
179
Rolla (41)
4397
Ulla
5574
Odeon
180
Humanist
Tinette (3)
1776
Heavy
2931
Boston
Xantippa 1382 RÄ III