Line

Ulla (39)

Ulla (39)
3492
Eros Attino
Tasmania (18)
1293
Ursi (39)
2581
Umsturz
Loria (39)
1834

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Ulla (39)
3492
Eros Attino Fechtmeister
Attina
Tasmania (18)
1293
Corvettino (Trak.) Edeling
170
Corvette
Tugendfreude (18)
642
Ursi (39)
2581
Umsturz
Loria (39)
1834
Loribob Lorius
Svea (54)
419
Thora (39)
963
Loin