Line

Markatta

Markatta
6812
Markant
384
Volfram
274
Novaja (41)
5323
Ulla
5574
Odeon
180
Heavy
2931

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Markatta
6812
Markant
384
Volfram
274
Onkel
182
Humanist
Diana (7)
2536
Fama (1)
3115
Largo
144
Fabula (1)
2226
Novaja (41)
5323
Novarro
179
Index
105
Hillevi (F. 5)
2466
Rolla (41)
4397
Robust
216
Jalli (41)
3601
Ulla
5574
Odeon
180
Humanist Tautropfen
Halbe
Tinette (3)
1776
Corvettino (Trak.)
Iduna (3)
1086
Heavy
2931
Boston Tribun
Carmen
Xantippa 1382 RÄ III Stabel
Lisa 825 RÄ III