Line

Daga (35)

Daga (35)
6470
Dragos
316
Taktik
235
Ulla (39)
3492
Ullmi (35)
5816
Mistral xx
Ulla (35)
3258

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 158 cm Avelsvärdebokstav A

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Daga (35)
6470
Dragos
316
Taktik
235
Onkel
182
Humanist
Diana (7)
2536
Spinda (F. 2)
1866
Schwabenstreich
Kadmeia
Ulla (39)
3492
Eros Attino
Tasmania (18)
1293
Ursi (39)
2581
Umsturz
Loria (39)
1834
Ullmi (35)
5816
Mistral xx Darbhanga xx (GB) Dastur xx
Mumtaz Begum xx
Julika xx Alchimist xx (GER)
Juanita xx
Ulla (35)
3258
Svante Erlkönig
Sto e. Orow
Alsy (35) Pikör
Allis (35)