Alvarito H (SWB)

Gender

Stallion

Born year

1995

Reg no

04951312

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049501312

Foreign number

Owner

Anita o Bengt Johansson, Stuteri H

Breeder

Anita o Bengt Johansson, Stuteri H

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex