Michelangelo (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1993

Reg no

04933052

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100483142

UELN

752004049303052

Foreign number

Owner

Lena Hannila

Breeder

Magnus Olsson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex