Ozette (12)

Gender

Mare

Born year

1977-2000

Reg no

Stb no

15121

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Ann-Marie Ströby

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1993
Height 162 cm Breeding class A

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1994)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex