Gauguin de Lully

Gender

Stallion

Born year

1975-1996

Reg no

Stb no

813

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Hans Jürgen Fünfschilling

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1989
Height 166 cm Breeding class B

Breeding class: Breeding class 4 (2014)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex