Cara-Mia (63)

Gender

Mare

Born year

1982

Reg no

04823066

Stb no

15660

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Maria Olsson

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Breeding class: Breeding class E (2004)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex