Judit (38)

Gender

Mare

Born year

1931-1948

Reg no

Stb no

2925

Color

äppelvit

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Född i Ungern

WFFS

Not tested

First
Second
Third
Fourth
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Achievement rate

Breeding class: Breeding class A (Year unknown)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex