Erna

Gender

Mare

Born year

1943

Reg no

Stb no

5748

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Olof Jönsson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex