Tabac

Gender

Stallion

Born year

1981

Reg no

04811138

Stb no

699

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1985
Height 167 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class AB (1987)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex