Donetta (F. 2)

Gender

Mare

Born year

1963

Reg no

Stb no

6885

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Flyinge AB

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex