Katmandu (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Mare

Born year

2014

Reg no

04142068

Stb no

Color

mörkfux

Chip number

752098100696279

UELN

752004041402068

Foreign number

Owner

Anders Lidbeck Horses AB

Breeder

Anders Lidbeck, Stall Europa

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex