Wozieta

Gender

Mare

Born year

1980

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

80.7422 Stb

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex