Loui LN (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2014

Reg no

04142294

Stb no

Color

brun

Chip number

528210004137779

UELN

752004041402294

Foreign number

Owner

Louise o Lars Nyberg, Thomas Larsson

Breeder

Louise Nyberg

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex