Bergsjöholms Valbonne (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2013

Reg no

04132363

Stb no

1376

Color

brun

Chip number

752098100666916

UELN

752004041302363

Foreign number

Owner

Marita Strauch, Stall Bergsjöholm

Breeder

Marita Strauch, Stall Bergsjöholm

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2018
Breeding class G

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex