Charlie (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2012-2014

Reg no

04121236

Stb no

Color

skimmel

Chip number

977200008199460

UELN

752004041201236

Foreign number

Owner

Breeder

Reng Consulting AB

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex