Chanel

Gender

Mare

Born year

1971-1993

Reg no

Stb no

9977

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Gun Bergius

WFFS

Not tested

Achievement rate

Breeding class: Breeding class B (Year unknown)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex