Harley Davidson (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2011

Reg no

04113173

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100574310

UELN

752004041103173

Foreign number

Owner

Beatrice Ekberg

Breeder

Beatrice Ekberg

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex