Tiramisu (SWB)

Gender

Mare

Born year

2011

Reg no

04111904

Stb no

Color

brun

Chip number

968000005723969

UELN

752004041101904

Foreign number

Owner

Anna Zibrandtsen

Breeder

Lars Forsström

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex