Adriano (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2008

Reg no

04082388

Stb no

Color

brun

Chip number

968000000279983

UELN

752004040802388

Foreign number

CRB 9079

Owner

Exported

Breeder

Hipponews KB, Christina Olsson

FFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeders Trophy registered

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex