Chirico W (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2006

Reg no

04061712

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100345977

UELN

752004040601712

Foreign number

Owner

Renée och Peter Wikmark

Breeder

Renée och Peter Wikmark

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex