La Fleur (31) (SWB)

Gender

Mare

Born year

1987-2007

Reg no

04873775

Stb no

20608

Color

brun

Chip number

UELN

752004048703775

Foreign number

Owner

Renée och Peter Wikmark

Breeder

Lucia och Peter Wikmark

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1992
Height 158 cm Breeding class B

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex