Miragé (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2005

Reg no

04051235

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100633059

UELN

752004040501235

Foreign number

Owner

Carolin Rutberg och Jan Ingvar Steen

Breeder

Ulla Hellqvist

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex