Galatea

Gender

Mare

Born year

1985

Reg no

04851446

Stb no

20470

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Leif Johansson lantbruks AB

Breeder

Eva Frohm-Pileryd

FFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

Diploma Three Year Old

1992
Height 173 cm Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2003)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex