Torna (9)

Gender

Mare

Born year

1929-1942

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

1891 RÄc

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

First
Second
Third
Fourth
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex