Filiokus (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2004

Reg no

04043296

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

752004040403296

Foreign number

Owner

Claes Brudefors

Breeder

Maud och Hans Delling

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex