Strauss

Gender

Stallion

Born year

1981

Reg no

04811009

Stb no

689

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

c/o Anette Flyinge AB / Solmell

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1984
Height 162 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (1984)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex