Danone I

Gender

Stallion

Born year

2000

Reg no

04003609

Stb no

1040

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

276431316836500

Foreign number

DE431316836500

Owner

Breeder

Bianca Helmcke

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2003
Height 170 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2017)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex