Toy Story (ex Condor) (SWB)

Gender

Gelding

Born year

2000

Reg no

04003304

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004040003304

Foreign number

Owner

Equiettan AB

Breeder

Marie och Olle Bjernick

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex