Lento (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1997

Reg no

04973342

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049703342

Foreign number

Owner

My och Olof Eklund, Stall Körsbärsgården

Breeder

Marie Svennersten

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex