Corfy (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1995

Reg no

04951947

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049501947

Foreign number

Owner

Britt och Jan Olofsson

Breeder

Åsa Fagerlind

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex