Line

Lill Bella (73)

Lill Bella (73)
04803152
Illum
527
Der Löwe xx
Feder
Isabella (73)
9077
Urbino
430
Alva (73)
5981

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Lill Bella (73)
04803152
Illum
527
Der Löwe xx Wahnfried xx Flamboyant xx
Winnica xx
Lehnsherrin xx Fervor xx
Lapis Electric xx
Feder Farina Fahnentraeger
Talwiese
Juramuse Jurawind
Glimmkat
Isabella (73)
9077
Urbino
430
Drabant
315
Kokard
135
Tomona (9)
4268
Nella
4763
Nerox
207
Irsa
Alva (73)
5981
Alcasar
278
Salvator
226
Kamburg III (F. 1)
2832
Lisa (73)
5345
Primo
204
Yorka (73)
2973