Line

Yorka (73)

Yorka (73)
2973
York I Avepal
Regulette
1608
Ketty (73)
1157
Tennis
Kerly (73)
544

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Yorka (73)
2973
York I Avepal Avanti Insterburg
Sylfide (2)
Rolla
426
Regulette
1608
Regulus
Ketty (73)
1157
Tennis Carrousel xx
Kerly (73)
544
Kerl
Sally (73)
545
Sjöbo
Victoria (73)