Line

Lill Bella (73)

Lill Bella (73)
04803152
Illum
527
Der Löwe xx
Feder
Isabella (73)
9077
Urbino
430
Alva (73)
5981

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1995 N 1 1
1997 N 1 1

Avkommor

Totalt 2 listade hästar