Line

Roxalina (SWB)

Roxalina (SWB)
04781004
14515
Dawson
442
Drabant
315
Daga (35)
6470
Roxane II
9886
Helmuth
350
Roxina
6152

Kvalitetsgradering

0
Mankhöjd 166 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Roxalina (SWB)
04781004
14515
Dawson
442
Drabant
315
Kokard
135
Humanist
Miss G.
2117
Tomona (9)
4268
Pergamon
197
Torna (9)
Daga (35)
6470
Dragos
316
Taktik
235
Ulla (39)
3492
Ullmi (35)
5816
Mistral xx
Ulla (35)
3258
Roxane II
9886
Helmuth
350
Bohème xx Printonan Boy xx
Granada xx
Ulla (35)
3258
Svante
Alsy (35)
Roxina
6152
Celsius
301
Magnet Kyff
155
Luxina (13)
3623
Rosita
4644
Mentor
162
Roxane
4052